Indledning

Institut for Kemi er en arbejdsplads, hvor sikkerhed og miljøhensyn prioriteres højt. Sikkerheden i laboratorierne er ikke kun et spørgsmål om påpasselighed ved anvendelse af kemikalier, men også ved arbejde med biologisk materiale, strålingskilder, trykbeholdere og elektrisk apparatur, og sikkerhedsreglerne må omfatte alle sådanne forhold.

Arbejdsmiljøloven pålægger direkte alle ansatte ved en virksomhed at være aktive i arbejdet for sundhed og sikkerhed på arbejdsstedet og stiller krav om arbejdsstedets indretning og til anvendelsen af tekniske hjælpemidler og materialer.

Institut for Kemis sikkerhedsregler bygger på lovens krav og på erfaringer fra kemisk laboratoriearbejde. Disse regler skal efterleves af alle, som arbejder på instituttet, studerende såvel som ansatte.