Udvalg


Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Formand: Birgit Schiøtt
Næstformand: Thomas Breitenbach

Arbejdsmiljøudvalg, A-side:

Arbejdsmiljøudvalg, B-side:

Jeanette Dandanell

Erhvervssproglig medarbejder

Vibeke Henriette Lauridsen er på orlov - Mads Mørk Jensen er vikar under orloven

          


IT-udvalg

Formand: Frank Jensen

Ian Heide Godtliebsen

Akademisk teknisk medarbejder

Carsten Pedersen

Akademisk teknisk medarbejder

Thomas Vosegaard

Centerleder, ProfessorLokale- og renoveringsudvalg

Formand: Jørgen Skibsted

Jørgen Skibsted

Professor, vice-institutleder for uddannelse

Outreach-udvalg

Formand: Martin BremholmSamarbejdsudvalg (LSU)

Formand: Birgit Schiøtt
Næstformand: Jeanette Dandanell
Sekretær: Katrine Mikkelsen
 

          

Samarbejdsudvalg, A-side (ledelse):

          

Samarbejdsudvalg, B-side (Ansatte):

Jeanette Dandanell

Erhvervssproglig medarbejder

          

Samarbejdsudvalg, Suppleanter:

          


Uddannelsesudvalg

Formand for Uddannelsesudvalget samt Uddannelsesansvarlig for kemiuddannelsen: Jørgen Skibsted
Uddannelsesansvarlig for medicinalkemiuddannelsen: Henrik Helligsø Jensen 
Sekretær og observatør: Malene Plougmann
Observatører: Lene Conley og studenterstudievejleder Anne Kristensen

De uddannelsesansvarlige har funktionspostkasser, der skal bruges til henvendelser:
Kemi - Jørgen Skibsted: UA.Kemi@chem.au.dk
Medicinalkemi - Henrik Helligsø Jensen: UA.MedChem@chem.au.dk

          

Jørgen Skibsted

Professor, vice-institutleder for uddannelse

          

Uddannelsesudvalg - Studentermedlemmer

Navn Uddannelse   Emailadresse
Julie Troldtoft Holm                   Kemi julie.troldtoft.holm@post.au.dk
Mikkel Søborg Stær Medicinalkemi
Sofie Falk Vinther  Medicinalkemi Sofie.Falk.Vinther@post.au.dk
Malene Berg Jacobsen Kemi


Institut for Kemis repræsentanter i fakultetsudvalgene

FAMU:

Peter Hald

Ph.d.-udvalg:

Henrik Stapelfeldt

Ph.d.-optagelsesudvalg:

Bo Brummerstedt Iversen

Fakultetets erhvervsudvalg:    

Kim Daasbjerg

Studienævn:

Ove Christiansen

Akademisk Råd:

Bo Brummerstedt Iversen