Retningslinjer på Kemi

Opdatering 24. januar 2022:

På Institut for Kemi fortsættes tjek af coronapas hos ansatte og gruppemedlemmer. Det er vigtigt med skærpet fokus, da coronapas nu kun er gyldige 5 måneder efter 2. stik (hvorefter 3. booster stik forlænger gyldigheden).

 Ansatte bedes fortsat melde til Peter Hald eller Birgitte Lodberg Pedersen hvis de er blevet smittet, samt sygemelde sig til Jeanette Dandanell (kun for de dage, de ikke arbejder hjemmefra under isolationen).

  • Resten af januar: Mundbind skal fortsat benyttes. Arbejde, der kan foretages hjemmefra eller online, bør stadig finde sted på den måde. Vejlednings- og gruppemøder kan i begrænset omfang finde sted på Kemi, hvis de placeres i store lokaler og med grundig udluftning og afspritning. Spørgetimer afholdes som udgangspunkt online, og arrangementer af ren social karakter skal stadig undgås (inklusiv receptioner efter forsvar/eksamen).
  • ​​​​​​​Fra 1. februar lægges kontorarbejde tilbage til universitetet, med forventet fuld indfasning pr. 21. februar. Møder kan igen afvikles fysisk med sædvanlig fokus på myndighedernes anbefalinger om udluftning, rengøring, afstand mm.

--------------------------------------

Bevar de gode vaner for at forhindre spredning af infektion:

  • Husk stadig at bruge håndsprit, at afspritte efter undervisning og møder etc., samt lufte godt ud i rummene. Bliv hjemme, hvis der er symptomer på infektion.Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:Support

Organisation søjlestruktur

Målet med søjleopdelingen er at fremtidssikre support til forskning og undervisning gennem klarhed i funktions- og ansvarsområder. 


Åbne PhD-stillinger

Thermoelectric materials for ambient temperature energy conversion


Startdato: 01. maj 2022 eller senere
Ansøgningsfrist: 01. februar 2022

Ansøgere, der ønsker yderligere information, opfordres til at kontakte:
Bo Brummerstedt Iversen, bo@chem.au.dk


Følg os her:


Links


Forskningsfrihed/Retningslinjer


Forskningsstøtte