Rekvisitioner

Ved bestilling af varer og tjenesteydelser skal du bruge et 11-cifret rekvisitionsnummer, som består af dit projektnummer + aktivitetsnummer (f.eks. 904339-83140).

Husk, også at få leverandøren til at sætte dit navn på fakturaen, så den elektroniske faktura bliver sendt til den rigtige modtager i IndFak.

Ved bestilling af rejser hos CWT SKAL DER ANGIVES PROJEKT+AKTIVITET+VEJLEDER!

Læs mere om Fakturahåndtering - IndFak.