Forskningsstøtte

Forskningsstøtteenheden på AU

Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitet hjælper forskere med at udarbejde ansøgninger om eksterne forskningsmidler og kan hjælpe med at:

  • identificere finansieringskilder, der er interessante for dit projekt
  • skræddersy din ansøgning til det enkelte opslag
  • skabe struktur og overskuelighed
  • give input til ikke-videnskabelige afsnit
  • udarbejde budget
  • sikre at formalia er overholdt
  • få generel information om danske, europæiske og øvrige internationale forskningsprogrammer

Jo tidligere i ansøgningsprocessen du kontakter dem, jo bedre kan de hjælpe dig.

    På Forskningsstøtteenhedens hjemmeside finder du links til mange forskellige bevillingsgivere, arrangementer og en oversigt over deres medarbejdere.