Fakturahåndtering - IndFak

Danske leverandører
Bestillinger hos danske leverandører skal forsynes med EAN-nummer, et 11-cifret rekvisitionsnummer (består af projekt- og aktivitetsnummer) samt rekvirentens navn. Danske fakturaer skal indsendes som EAN-fakturaer af den danske leverandør, så de automatisk kan komme ind i INDFAK.

Rekvirenten får herefter besked via e-mail fra AU-Regnskab, om at der ligger en faktura til godkendelse i systemet. Husk, at vælge korrekt disponentnavn (projektøkonom) ved godkendelse.

Udenlandske leverandører
Bestillinger hos udenlandske leverandører skal forsynes med instituttets VAT-nummer, et 11-cifret rekvisitionsnummer (består af projekt- og aktivitetsnummer) samt rekvirentens navn.

Udenlandske fakturaer, der modtages i papirform eller på mail som f.eks. PDF-filer, skal sendes som scan eller videresendt mail til kreditorhotline@au.dk med angivelse af projektnummer, aktivitetsnummer og rekvirentnavn (godkender i INDFAK). I emnefeltet skrives ”NAT/Kemi”. Fakturaen vil herefter blive sendt til den angivne rekvirent til godkendelse i INDFAK.

EAN- og VAT-nummer


Læs mere om det fællesstatslige indkøbs- og fakturahåndteringssystem (adgang/oprettelse/FAQ/nyheder/workshops) her:

http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/indfak2/