Sikkerhed

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisationens formål er, at Institut for Kemi skal være et sikkert og sundt sted at arbejde og studere.

Det sker ved aktivt at forebygge ulykker og langtidsskader, identificere risici før de udvikler sig til farlige situationer og ved at sikre, at ansatte og studerende kender deres pligter og ansvar og har den fornødne uddannelse til at reagere hensigtsmæssigt hvis uheld sker, så konsekvenserne minimeres.

Før du påbegynder din bachelor (eller udfører nogen form for selvstændigt laboratoriearbejde uden at være under direkte opsyn af en instruktor eller laborant) skal du have gennemført kurset: ”Occupational safety training and fire fighting”.

Hvis du har spørgsmål, kan du til enhver tid kontakte din arbejdsmiljøgruppe:

Institut for Kemis arbejdsmiljøorganisation: arbejdsmiljoe-kemi@chem.au.dk

eller sikkerhedsleder Peter Hald:

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Hald, Peter Sikkerheds-leder ph@chem.au.dk +4529861970 1511, 324

Hjertestarter findes i nichen lige indenfor hovedindgangen i bygning 1510.

Her er der også en førstehjælpstaske med udstyr til alvorligere skader og øjenskylleflasker til brug under en eventuel transport til skadestue, hvor fortsat skylning er nødvendig.