Alarmering

Foretag følgende i nævnte rækkefølge ved: BRAND, ULYKKE, INDBRUD/HÆRVÆRK

BRAND

 • Ring 0-112. Hvis der ringes fra mobiltelefon skal der ikke 0 foran.
 • Oplys, hvor det brænder.
 • Opgiv éntydig adresse og opgiv dit navn.
 • Opgiv telefonnummeret, du ringer fra.
 • Sørg for, at alle i brandområdet er varslet og evakueret.
 • Sørg for, at brandvæsenet bliver mødt uden for bygningen og straks bliver informeret om:
  • brandstedets beliggenhed
  • brandens omfang
  • om der er personer tilbage i det brandtruede område
  • om der er særlig forhold der gør sig gældende - trykflasker, kemikalier ect.
 • Underret driftsinspektøren, institutlederen og arbejdsmiljølederen. Se også de opslag der hænger på gangene.

ULYKKE

 • Ring 0-112. Hvis du ringer fra mobiltelefon skal der ikke 0 foran.
 • Oplys, hvad der er sket og hvor mange der er involveret.
 • Opgiv éntydig adresse og opgiv dit navn.
 • Opgiv telefonnummeret, du ringer fra.
 • Sørg for - hvis det er muligt - at redningsvæsenet bliver mødt uden for bygningen og oplys, om der er særlige forhold, der gør sig gældende såsom giftige kemikalier eller lignende.
 • Underret arbejdsmiljølederen, arbejdsmiljørepræsentanten og NF.

INDBRUD/HÆRVÆRK

 • Ring 0-112. Hvis du ringer fra mobiltelefon skal der ikke 0 foran.
 • Oplys, hvad der er sket og hvor mange der er involveret.
 • Opgiv éntydig adresse og opgiv dit navn.
 • Opgiv telefonnummeret, du ringer fra.
 • Underret driftsinspektøren.