Beredskab på Aarhus Universitet

Her finder du siderne om det samlede beredskab på Aarhus Universitet.

http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/

Beredskabet skal hjælpe medarbejdere og studerende til at kunne forebygge livstruende situationer, håndtere akutte situationer og sikre den fortsatte drift efter akutte situationer.