Vold, mobning og chikane

Mobning, seksuel chikane, vold og trusler om vold er uacceptabel adfærd, der ikke vil blive tolereret.

Institut for Kemi har en Mobbehandlingsplan. Som navnet siger, er den rettet mod mobning, men de forholdsregler, der gælder vedrørende mobning, gælder også for vold og chikane. Offeret vil ofte ikke kunne håndtere situationen selv og har brug for andres hjælp og opmærksomhed.

Henvendelser kan ske til din nærmeste leder, arbejdsmiljøgruppe, arbejdsmiljølederen, tillidsmanden, institutlederen og HR.

Individ

Som individ er det vigtigt, at du ikke deltager i overgreb, at du skrider ind, når du oplever tilløb til det, og såfremt du ikke selv kan håndtere det, at du melder videre til nogen, der kan. Som individ bærer du et stort ansvar, hvis du forholder dig passiv, når du oplever overgreb over for andre.

Gruppe

Pas på hinanden, vis hensyn og vær opmærksom på, at det der for gruppen kan være ”god værkstedshumor”, kan opleves som et overgreb, på den person det går ud over. Det kan være svært at gå imod det, gruppen synes er sjovt, så tag kontakt til din leder hvis du oplever problematisk adfærd i gruppen, og der ikke er lydhørhed for, om det der sker, nu også er en god ide.

Ledelse

Det er lederenes opgave at være opmærksomme på, hvad der sker på det område de har ledelsesansvar for. Instituttet holder mange kanaler åbne for at sikre lydhørhed hvis der opstår problemer. Lederen har ansvar for at handle så snart han bliver bekendt med overgreb eller tilløb til overgreb.

Organisation

Mobbehandlingsplanen er tilgængelig og følges. ”Mobning, seksuel chikane, vold og trusler om vold” er del af pensum på ”Grundlæggende sikkerhedsorientering for nye studerende” og på Arbejdsmiljøkurset .