Forsikring i forbindelse med laboratoriearbejde

Aarhus Universitet er omfattet af Statens selvforsikringsordning. Ordningen omfatter "alle risici, som normalt dækkes ved forsikringstegning". Det betyder, at personer med en ansættelseskontrakt fra AU er dækket af AU forsikring.

Studerende, herunder opholdsstipendiater og del A ph.d.-studerende, gæsteforskere og forskere, der ikke er ansat af AU, er derimod ikke dækket af AU forsikring. De skal tegne en privat ulykkesforsikring, som dækker ulykker, der involverer laboratoriearbejde.

Læs mere om forsikring