Retningslinjer til eksternt personale

Retningslinjer til eksternt personale-links

VAGTPERSONALE PÅ INSTITUT FOR KEMI

Når du færdes i et laboratorium, skal du behandle alt, som om det er farligt. Derfor

  • LAD VÆRE MED AT FLYTTE PÅ NOGET
  • LAD VÆRE MED AT RØRE VED NOGET
  • LAD VÆRE MED AT LUGTE TIL FLASKER

Går noget alligevel i stykker, så lad det være. Giv som hovedregel i stedet besked til en af laboratoriets egne medarbejdere. Det ødelagte, hvor ubetydeligt det end ser ud, kan være farligt, eller være resultatet af mange dages arbejde. En kyndig person kan måske endnu redde det - hvorimod alt vil være tabt, hvis du begynder at samle sammen på det.

Går en flaske itu, så indholdet løber ud, skal du straks forlade laboratoriet. Du må ikke først tørre op, for indholdet kan være ætsende eller giftigt. Får du noget på dig, skal du straks efter at have forladt rummet skylle dig af med masser af vand. Kontakt derefter en person, der kan afgøre, hvad der videre skal ske.

Støder du på noget, du er utryg ved - f.eks. mærkelige lugte, lyde eller røg - skal du straks forlade lokalet og henvende dig til en person, der kan afgøre, om der er fare eller ej. Husk, at arbejdsmiljørepræsentanterne er dine folk, og de skal løse problemerne for dig.

SPØRG HELLER EN GANG FOR MEGET END EN FOR LIDT!!

 

HUSK VED UHELD:

RØR IKKE NOGET, MEN FORLAD LOKALET

SKYL AF MED MASSER AF KOLDT VAND, HVIS DU HAR FÅET NOGET PÅ DIG

HENT NOGLE AF LABORATORIETS FOLK

VAGTPERSONALE PÅ INSTITUT FOR KEMI

Navn Telefon nummer
Indenfor normal arbejdstid:
Driftsinspektør Ove Fjordside 2899 2013
Daglig sikkerhedsleder Peter Hald 29861970
Alternativt, teknikere:
Allan Madsen 2899 2015
Ove Brandt 2899 2016
Benny Sørensen 2899 2014
Steven Pedersen 6020 2758
Rene Nielsen 2899 2485
Niels Christensen 2899 2018
Peter Kithler 2899 3863
Glen Larsen 2899 2008
Tilsynsassistent:
Anita Holme 2899 2019
Udenfor normal arbejdstid:
Dansikring, kun angående adgangskontrol
AU Døgnbemandet alarmnummer 8715 1617

Generelle krav

Arbejdsgiveren skal sikre sig, at ansatte fra en fremmed virksomhed, der udfører arbejde på virksomheden, får passende instruktion om de sikkerheds- og sundhedsforhold på virksomheden, der har betydning for deres arbejde (§20 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse).

Institut for Kemi har således pligt til at give eksterne håndværkere instruktion, så de kan færdes og arbejde fuldt forsvarligt på Kemisk Instituts område. Denne pligt supplerer den almindelige pligt til at instruere egne ansatte i en fuldt forsvarlig arbejdsproces.

Institut for Kemi skal informere om kontaktpersoner i bygningen, med navn og telefon nummer

Ved arbejde i bygninger på Institut for Kemi vil håndværkerarbejde ofte virke forstyrrende for instituttets øvrige ansatte, og for disse er det principielt underordnet, om en håndværker kommer fra et eksternt firma eller fra Teknisk Forvaltning – de kan opleves som lige fremmede, og problemstillingerne er de samme: Nemlig eksternt påførte gener, mangelfuld information osv. - Vær opmærksom på at selv ultrakorte brud på el- eller vandforsyning har store konsekvenser.

Krav til håndværkere og instruktion om risici

  • Institut for Kemi tilstræber et højt arbejdsmiljøniveau. Derfor forlanger Institut for Kemi, at eksterne firmaer udviser vilje og evne til at overholde gældende arbejdsmiljøregler på KI. Hvis et firmas ansatte overtræder henstillinger/lovgivningen, vil dette blive påtalt over for firmaet. I gentagelsestilfælde vil det pågældende firma ikke i fremtiden blive bedt om at byde/udføre opgaver på KI.
  • Teknisk Forvaltning orienterer håndværkerfirmaet om evt. særlige risici, fx asbestforekomst. Dette sker, når opgaven rekvireres.
  • Håndværkerfirmaet skal inden arbejdets start kontakte instituttets ledelse – eller den bygningsmæssigt ansvarlige. Her skal rammerne for arbejdet aftales, bl.a.:
  • Institutledelsen/den bygningsansvarlige noterer essensen af aftalen og rundsender denne via e-mail til de ansatte i bygningen. Herved sikres information om det kommende arbejde og evt. gener, og bygningens brugere kan tage højde for dette i planlægningen af eget arbejde. Desuden modvirkes klager over mangelfuld information. E-mailen sendes i kopi til den projektansvarlige i Teknisk Forvaltning.