Grundlæggende sikkerhedsregler

Du skal altid bære godkendte sikkerhedsbriller i lab. (EN166-F eller højere). Den eneste der kan dispensere for brug af øjenbeskyttelse er institutlederen.

Kend og brug sikkerhedsudstyret: Hvad er der, hvor er det og hvordan bruges det?

Brug kittel med lange ærmer når du arbejder i laboratoriet, på kemikalielageret, i affaldsrummet eller i andre ”urene” områder.

Du må ikke spise, drikke eller opbevare fødevarer i laboratoriet eller andre “urene” områder.

Kitler og handsker anses altid for ”urene”, og skal holdes adskilt fra ”rene” områder. Pas specielt på ikke at forurene instrumenter, keyboards, håndtag og kontorer.

Læs vejledning, sikkerhedsdatablad og KIROS for du bruger et kemikalie eller udstyr.

Du skal føre laboratoriejournal som dokumenterer din planlægning, forberedelse og sikkerhedsvurdering af eksperimenterne såvel som udførelse, observation og konklusioner. Det er både din sikkerhedsinstruktion og sikring af videnskabelig kvalitet.

Eksperimenter og prøveglas skal mærkes tydeligt med indhold, dato, risiko og ejer.

Du må ikke arbejde alene med risikobetonede eksperimenter.

Hold luften ren! Arbejd under sug, opbevar farlige og flygtige kemikalier korrekt og brug lukkede beholdere når du transporterer dem rundt. Håndter/opbevar affald korrekt.

Husk lukketider og energibesparelser. Vær sikker på at ventilationen kører før du starter!

Brug kun intakt udstyr (glas, elektrisk m.v.) til dine eksperimenter. ”Hjemmebyg” og udstyr fra ”alternative leverandører” der bruger tryk eller strøm, skal kontrolleres af værkstedet.

Hvis du er ude for en ulykke eller identificerer en fare, skal du meddele det til din vejleder og sikkerhedsorganisationen med det samme.

Ryd op! Forlad laboratoriet i bedre stand end da du kom. Spar på energien når du kan.

Du må ikke give kemikalier/udstyr til nogen udefrakommende eller tage dem med i laboratoriet, medmindre en af instituttets ansatte har givet lov til det eller bedt dig om det.

Krænkende adfærd er uacceptabel. Reager, eller tag kontakt til en der kan, hvis du ser det.

Du skal have gennemført Arbejdsmiljøkurset (herunder grundlæggende brandbekæmpelse) før du udfører selvstændigt laboratoriearbejde. Gæster og nyansatte skal deltage i det først kommende kursus (Tilmelding sker på Brightspace, søg efter ”safety”) medmindre de kan dokumentere et tilsvarende kursus. Så kan de nøjes med supplerende instruktion.
 


I TILFÆLDE AF ULYKKER, KONTAKT:

ALARM (Ambulance, Brand, Politi) 112
Skadestue 7011 3131

Daglig Sikkerhedsleder: Peter Hald 2986 1970 pH@chem.au.dk

Hjertestarter findes lige inden for hovedindgangen i bygning 1510