Adgangskort

Trin 1: bestil et adgangskort

Der findes 2 typer adgangskort, og hvis du ikke allerede har et, kan du bestille et:

Når du modtager kortet er der ikke tildelt nogen adgange på det, og du skal derfor selv søge om adgang, se næste trin.


Trin 2: Åbning af adgangskort

Når du har modtaget dit adgangskort, kan du søge om adgang til Institut for Kemi på følgende link:

HUSK:

  • Du skal vedhæfte dokumentation, hvis du søger om specialadgange - se information om specialadgange nedenfor
  • Du skal angive en email-adresse, som du jævnligt tjekker, da du vil modtage en notifikation 1 måned for din adgang udløber
  • Der gives igennem dette adgangssystem kun adgang til bygninger på Institut for Kemi - skal du bruge adgang til andre institutter (herunder iNANO) skal du selv kontakte de relevante institutter.

Kontakt informationskontoret på chem@au.dk ved spørgsmål eller problemer med adgangssystemet.


SPECIALADGANGE - krav om dokumentation

Til nedenstående specialadgange kræves godkendelse fra ansvarshavende. Udfyld blanket, scan og vedhæft den i ansøgningssystemet

Mangler godkendelsen, gives der afslag på ansøgningen.

Der gives ikke andre specialadgange end ovenstående.  

Instituttets ph.d.-studerende, postdocs og andre ansatte, som tidligere er godkendt til kemikalielager, er undtaget fra kravet om dokumentation, dog kun til kemikalielager. Alle andre specialadgange skal dokumenteres.

Ph.d.-studerende og postdocs som ikke har en uddannelse fra Institut for Kemi skal hurtigst muligt kontakte sikkerhedsleder Peter Hald med henblik på at blive godkendt eller tilmeldt kurset i arbejdsmiljø/brandslukning.