Trykning hos AU-Tryk

AU-Tryk: fællestrykkeriet


På AU-Tryk kan der bestilles tryk/print af posters, plakater, banners, kompendium, bøger, flyers, labels, visitkort, specialer/ph.d.-afhandlinger etc.

Link til AU-Tryk: https://trykkeri.au.dk/

Ved bestilling udfyldes rekvisitionssiden og sendes til trykkeriet sammen med pdf-fil.

Hvis det drejer sig om tryk af undervisningsmateriale på Institut for Kemi, kontakt Lene Conley i sekretariatet.