Forsendelser

Intern post - post til ansatte på AU

Brug de brune interne kuverter.

Skriv følgende på kuverterne: 

 • Navn på modtager
 • Institut/enhed
 • Bygning-Kontor

Læg kuverten i dueslaget UDBAKKE - INTERN POST på Informationskontoret. 

Modtagelse og afhentning af post foretages af Intern Post på følgende tidspunkt: 

 • Alle hverdage (dog færre dage i corona-situationen) omkring kl. 10.00 (plus minus en halv time) 

Breve med Post Nord

Breve ud af huset lægges i dueslag UDBAKKE - EKSTERN POST på Informationskontoret, hvor de afhentes af Intern Post en gang om dagen. Alt ekstern post der bliver hentet af Intern Post, vil blive afsendt med Post Danmark samme dag. 

Rekommanderede breve mærkes med /R/ med sort tusch, og der sættes en post-it på med teksten: "Skal sendes anbefalet", hvorefter brevet lægges i UDBAKKE - EKSTERN POST.

Har du behov for svarkuverter, hvor Institut for Kemi betaler for returforsendelsen (såvel indenrigs som udenrigs), kan du kontakte informationskontoret i god tid for flere informationer.


Pakkeforsendelser til ind- og udland (som ikke haster)

På pakker til Danmark eller udlandet skal du sætte en Post-It på forsendelsen med ordet: "PAKKE". 
Læg derefter pakken i UDBAKKE - EKSTERN POST, hvor Intern Post henter den.

HUSK, der skal stå tydelig på forsendelsen:

 • Leveringsadresse
 • Kontaktperson på modtager
 • Telefonnummer og/eller email på modtager
 • Forsendelsens indhold

Oplys også venligst hvem der sender. 


Kurerforsendelser

INDENRIGSFORSENDELSER

 • Hjælp til indenrigsforsendelser (fragtmand) fås via butikken.
 • Alle forsendelser skal være butikken i hænde INDEN kl. 11.30

UDENRIGSFORSENDELSER

Almindelige forsendelser

Butikken skal bruge følgende oplysninger:

 • Leveringsadresse
 • Kontaktperson (modtager)
 • Telefonnummer
 • Sag og sagsnummer
 • Forsendelsens dimensioner (HxBxD) og vægt
 • Pakkens indhold
 • _______________________
 • Afsenders navn
 • Afsenders e-mail
 • Afsenders telefonnummer

FARLIGT GODS FORSENDELSER

Hvis der er tale om farligt gods, skal Jonas Rask Christensen kontaktes først: jc@chem.au.dk

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler og procedurer for forsendelse af farligt gods. Læs nedenstående, før du foretager dig yderligere: