Forsendelser

Intern post - post til ansatte på AU

Brug de brune interne kuverter.

Skriv følgende på kuverterne: 

 • Navn på modtager
 • Institut/enhed
 • Bygning-Kontor

Læg kuverten i dueslaget UDBAKKE - INTERN POST på Informationskontoret. 

Modtagelse og afhentning af post foretages af Intern Post på følgende tidspunkt: 

 • Alle hverdage omkring kl. 10.00 (plus minus en halv time) 

Breve med Post Nord

Breve ud af huset lægges i dueslag UDBAKKE - EKSTERN POST på Informationskontoret, hvor de afhentes af Intern Post en gang om dagen. Alt ekstern post der bliver hentet af Intern Post, vil blive afsendt med Post Danmark samme dag. 

Rekommanderede breve mærkes med /R/ med sort tusch, og der sættes en post-it på med teksten: "Skal sendes anbefalet", hvorefter brevet lægges i UDBAKKE - EKSTERN POST.

Har du behov for svarkuverter, hvor Institut for Kemi betaler for returforsendelsen (såvel indenrigs som udenrigs), kan du kontakte informationskontoret for flere informationer.

Forsendelser til ind- og udland (som ikke haster)

På pakker til Danmark skal du sætte en af Post Nords pakkelabels ("LABELS for Danish parcels"), der ligger i den røde bakke på Informationskontoret. Angiv adresse og vægt. Sæt den selvklæbende del på pakken og læg kopien i den sorte boks mærket "Flagpost". Læg derefter pakken i UDBAKKE - EKSTERN POST, hvor Intern Post henter den.

På pakker til udlandet skal du bruge de specielle udlands-pakkelabels ("LABELS for parcels going abroad") og udfylde dem. Træk forsigtigt kopien ud af pakkens label og læg den i den sorte boks mærket "Flagpost". Sæt derefter den selvklæbende del på pakken og læg pakken i UDBAKKE - EKSTERN POST.


Kurerforsendelser med PostNord

INDENRIGSFORSENDELSER

 • Hjælp til indenrigsforsendelser (fragtmand/Post) fås via Informationskontoret.
 • Alle forsendelser skal være Informationskontoret i hænde INDEN kl. 11.30

UDENRIGSFORSENDELSER

Almindelige forsendelser

Informationskontoret skal bruge følgende oplysninger:

 • Leveringsadresse
 • Kontaktperson (modtager)
 • Telefonnummer
 • Sag og sagsnummer
 • Forsendelsens dimensioner (HxBxD) og vægt
 • Pakkens indhold
 • _______________________
 • Afsenders navn
 • Afsenders e-mail
 • Afsenders telefonnummer

FARLIGT GODS FORSENDELSER

Ved farligt gods, skal Bo Richter kontaktes først:

Kontor: 1511-324
Telefonnummer: 87155369 eller 20745528
Mail: richter@chem.au.dk

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler og procedurer for forsendelse af farligt gods. Læs nedenstående, før du foretager dig yderligere:


DHL kundenumre eksport og import

DHL kundenumre for hhv. eksport og import fås på informationskontoret.