SekretariatetSekretariatets fælles mailadresse er: chem@au.dk

 


Velkommen til Sekretariatet på Institut for Kemi - vi er:

Vores mission er at være et professionelt og imødekommende serviceteam, der yder en koordineret administrativ indsats for at frigøre tid til faglighed