Ferie og fravær

Alle månedslønnede medarbejdere ved instituttet har pligt til at melde ferie og fravær til instituttet.

Læs mere på de relevante links nedenfor:

Note om ph.d.-studerende

For ph.d.-studerende gælder forskellige regler:

Ph.d.-studerende som studerende:

Er du indskrevet på 4+4 eller 3+5 ordningen og endnu ikke har bestået din kvalifikationseksamen (del A), betragtes du som studerende (og modtager SU-lignende klip i stedet for løn), og har derfor ikke pligt til at melde ferie og fravær til instituttet. Husk dog at give besked til din vejleder og gruppe.

Når du består din kvalifikationseksamen (del B) ansættes du i en ph.d.-stipendiat stilling (modtager månedsløn) og har herefter pligt til at melde ferie og fravær som andre ansatte.

Ph.d.-studerende som ansat:

Er du indskrevet på 5+3 ordningen er du ansat i en ph.d.-stipendiat stilling fra starten (dvs både del A og del B) og du har derfor pligt til at melde ferie og fravær til instituttet gennem hele din ph.d.