Løn

Løn

Forudsætningen for lønudbetaling er at du har en NEM-konto i din bank. For månedslønnede udbetales lønnen bagud på den sidste bankdag i måneden. Timeløn udbetales bagud midt i måneden.

Lønsedler

Din lønseddel bliver sendt til din e-boks, som du logger på enten via din netbank, Digital Signatur eller Nem-ID.

Hvis du ikke har netbank, Digital Signatur eller NemID, anbefaler vi, at du bestiller NemID. Du kan læse mere og gratis bestille NemID på www.nemid.nu.

Find din lønbehandler

Månedslønnede medarbejdere skal kontakte Nat-Tech HR med spørgsmål vedrørende lønudbetaling.

Kontaktpersoner Nat-Tech HR:

Timelønnede, tjenestemænd og ph.d.-studerende skal henvende sig til det centrale lønkontor i AU-HR.

Kontaktpersoner AU-HR (timelønnede, tjenestemænd, ph.d.):

Fælles postkasse: lonNT.hr@au.dk

  • Martin Alsbo Pedersen. Mail: map@au.dk, Tlf.: 8715 2294
  • Jannick Geert Stubtoft. Mail: stub@au.dk, Tlf: 8715 9726
  • Jan Noe Bielack. Mail: jnb@au.dk, Tlf.: 8715 2313

Yderligere information om løn og ansættelsesforhold kan findes på AU-HR's hjemmeside.