Sygdom

Fravær pga. sygdom skal meldes ved arbejdstids begyndelse til jda@chem.au.dk

  • med angivelse af AU ID
  • med cc. til nærmeste leder

VIGTIGT: Raskmelding skal indsendes på samme måde.

Fravær skal fremgå af din Outlook kalender  

Yderligere information kan læses på AUs hjemmesider for ansatte.