Udvalg


IT-udvalg

Formand: Frank Jensen

Outreach-udvalg

Formand: Martin Bremholm
Samarbejdsudvalg (LSU)

Formand: Birgit Schiøtt
Næstformand: Jeanette Dandanell
Sekretær: Jacob Serup Ramsay

Samarbejdsudvalg, A-side (ledelse):

Samarbejdsudvalg, B-side (ansatte):

Samarbejdsudvalg, Suppleanter:

          


Uddannelsesudvalg

Formand for Uddannelsesudvalget samt Uddannelsesansvarlig for kemiuddannelsen: Henrik Birkedal
Uddannelsesansvarlig for medicinalkemiuddannelsen: Henrik Helligsø Jensen 
Sekretær: Malene Plougmann

De uddannelsesansvarlige har funktionspostkasser, der skal bruges til henvendelser:
Kemi - Henrik Birkedal: UA.Kemi@chem.au.dk
Medicinalkemi - Henrik Helligsø Jensen: UA.MedChem@chem.au.dk

Uddannelsesudvalg - Studentermedlemmer

Navn Uddannelse  Emailadresse
Julie Troldtoft Holm                   Kemijulie.troldtoft.holm@post.au.dk
Mikkel Søborg Stær Medicinalkemi
Rune W.M. Jensen   Medicinalkemirune.wittendorff.moenster.jensen@post.au.dk
Sofie Falk Vinther   MedicinalkemiSofie.Falk.Vinther@post.au.dk
Malene Berg Jacobsen Kemi


Institut for Kemis repræsentanter i fakultetsudvalgene

FAMU:

Peter Hald

Ph.d.-udvalg:

Henrik Stapelfeldt

Ph.d.-optagelsesudvalg:

Bo Brummerstedt Iversen

Fakultetets erhvervsudvalg:    

Kim Daasbjerg

Studienævn:

Henrik Birkedal

Akademisk Råd:

Bo Brummerstedt Iversen