Udvalg


Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Formand: Karl Anker Jørgensen
Næstformand: Thomas Breitenbach
Administration: Lene Conley

Arbejdsmiljøudvalg, A-side:

Karl Anker Jørgensen

Konstitueret Institutleder, Professor

Arbejdsmiljøudvalg, B-side:

          


IT-udvalg

Formand: Frank Jensen

Ian Heide Godtliebsen

Akademisk teknisk medarbejder

Carsten Pedersen

Akademisk teknisk medarbejder

Thomas Vosegaard

Centerleder, Professor


Ledelsesteam

Formand: Karl Anker Jørgensen

Karl Anker Jørgensen

Konstitueret Institutleder, Professor


Outreach-udvalg

Formand: Martin Bremholm

Cecilie Schmidt Herø

Akademisk teknisk medarbejder


Samarbejdsudvalg (LSU)

Formand: Karl Anker Jørgensen
Næstformand: Jeanette Dandanell
Sekretær: Katrine Mikkelsen
 

          

Samarbejdsudvalg, A-side (ledelse):

Karl Anker Jørgensen

Konstitueret Institutleder, Professor

          

Samarbejdsudvalg, B-side (Ansatte):

Jeanette Dandanell

Erhvervssproglig medarbejder

          

Samarbejdsudvalg, Suppleanter:

          


Uddannelsesudvalg

Formand for Uddannelsesudvalget samt Uddannelsesansvarlig for kemiuddannelsen: Jørgen Skibsted
Uddannelsesansvarlig for medicinalkemiuddannelsen: Henrik Helligsø Jensen 
Sekretær og observatør: Malene Plougmann
Observatører: Lene Conley og studenterstudievejleder Olivia Moe Kempel

De uddannelsesansvarlige har funktionspostkasser, der skal bruges til henvendelser:
Kemi - Jørgen Skibsted: UA.Kemi@chem.au.dk
Medicinalkemi - Henrik Helligsø Jensen: UA.MedChem@chem.au.dk

          

          

Uddannelsesudvalg - Studentermedlemmer, navn og uddannelse

  • Mikkel Søborg Stær, Medicinalkemi
  • Sofie Falk Vinther, Medicinalkemi
  • Malene Berg Jacobsen, Kemi
  • Tommy Rosendahl, Kemi
  • Mette Lund Jørgensen, Medicinalkemi
  • Max Fobian Skov, Medicinalkemi
  • Oliver Simmelsgaard, Kemi

     


Institut for Kemis repræsentanter i fakultetsudvalgene

FAMU:

Peter Hald

Ph.d.-udvalg:

Henrik Stapelfeldt

Ph.d.-optagelsesudvalg:

Bo Brummerstedt Iversen

Fakultetets erhvervsudvalg:    

Kim Daasbjerg

Studienævn:

Ove Christiansen

Akademisk Råd:

Bo Brummerstedt Iversen