Fællesdrev

Hvad er fællesdrevet, og hvordan får man adgang?

På filserverens fællesdrev - O-drevet -  har Institut for Kemi et antal mapper, hvor man kan lægge dokumenter, som udelukkende kan tilgås af de brugere, der har fået tildelt adgang hertil.

Det er ejer, der kan give adgang til den individuelle mappe ved at sende sende en mail til AU IT, NAT-TECH på aarhus.st.it@au.dk med angivelse af navn, brugernavn og mailadresse på vedkommende, der skal tildeles brugeradgang.

Ejere af mapper på fællesdrevet