Bygningernes sikkerhedsmæssige funktion

 • Instituttets bygninger er konstrueret og indrettet således, at rum, gange, døre, vinduer og hele ventilations- og aftrækssystemet fungerer sammen. De skal derfor benyttes korrekt for at fungere godt.
 • Gangarealerne og trapper (færdsels-, transport- og flugtveje) skal holdes fri for apparatur og inventar. Er disse ting i brug, skal de befinde sig i laboratorier, værksteder og kontorer; hvis ikke, skal de anbringes i lagerrum.
 • Af hensyn til ventilationssystemets optimale funktion skal:
  • døre mellem gange og laboratorier/værksteder/ kontorer samt mellem gange og trapper holdes lukkede. De automatiske dørlukkere må ikke sættes ud af funktion.
  • vinduer holdes lukkede.
  • alle stinkskabe være i gang.
  • Stinkskabslåger være trukket ned, når stinkskabet ikke benyttes. Lågerne må kun hæves, når det er nødvendigt for arbejdet i skabet.