Sikkerhedsrådgiver

Aarhus Universitet har en sikkerhedsrådgiverfunktion vedrørende rådgivning om transport af farligt gods – herunder bortskaffelse af kemikalier.

Direkte link til Sikkerhedsrådgiverfunktionen

Rådgiverne skal i henhold til lovgivningen rådgive Aarhus Universitet om, og fastlægge retningslinjerne for transport af farligt gods, herunder:

  • Emballering og mærkning af affald
  • Udfyldelse af transportdokumenter
  • Transport af affald til modtagestationen
  • Transport af kemikalier eller affald til andre institutter eller samarbejdspartnere
  • Forsendelse af kemikalier
  • Transport af kemikalier til feltstationer eller lignende
  • Uheld ved modtagelse af kemikalier.

AFFALDSANSVARLIG PÅ INSTITUT FOR KEMI