Phd-instruktion

Ifølge ph.d.-bekendtgørelsen skal uddannelsen indeholde undervisningsvirksomhed og eller anden form for vidensformidling.

I praksis betyder dette, at ph.d.-studerende under Graduate School of Natural Sciences (GSNS) som hovedregel skal udføre undervisning svarende til 280 timer pr. år.

Er du lønnet ph.d.-studerende (PhD fellowship) er lønnen for undervisningen indeholdt i ansættelseskontrakten.

Er du ph.d.-studerende på SU (PhD scholarship) ansættes du i en midlertidig underviserstilling.

På Institut for Kemi deltager man i undervisningen af instituttets studerende, typisk ved at afvikle teoretiske, laboratorie- og computerøvelser samt studiecafe (hhv. TØ, LØ, CØ og SC).

Undervisningsfordelingen på Institut for Kemi varetages af Lene Conley i samarbejde med PhD administratoren på iNANO.

Når det er tid til planlægge det kommende semesters undervisning, vil du blive kontaktet pr. mail med information om hvorledes du angiver dine prioriterede kursusønsker.

Du er altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål og kommentarer.

Regler for bytning af tildelt undervisning

Det er naturligvis tilladt at bytte hold med en anden kvalificeret instruktor, hvis I kan blive enige om en bedre fordeling end den tildelte.

Et sådan permanent holdbytte skal naturligvis aftales med kursusansvarlig, og Lene Conley skal informeres.

Ved midlertidig holdbytte pga sygdom, konferencerejser m.m. er det nok at aftale med en anden instruktor og informere kursusansvarlig forelæser. Husk også at give besked til laboranten, hvis det drejer sig om et laboratoriehold.