Undervisningsfritagelse

Undervisningsfrit semester

Vil du benytte dit undervisningsfrie semester er det vigtigt at du giver besked. Dette gøres i kommentarfeltet i skemaet, hvor du registrerer dine undervisningsønsker. Det er altså ikke nok blot at undlade at udfylde skemaet!

Skal du f.eks. aflevere d. 31/7, kan du få undervisningsfri i forårssemesteret.

Skal du f.eks. aflevere d. 31/10, kan du få undervisningsfri i halvdelen af forårssemesteret og frem til aflevering.

Du er naturligvis også fri til at benytte dit undervisningsfrie semester på et andet tidspunkt i dit ph.d.-forløb.

Undervisningsfri pga. udlandsophold

Skal du på længerevarende udlandsophold kan du få undervisningsfritagelse i max et halvt år i forbindelse med udlandsopholdet.

Det er et krav, at du skal være væk i mindst 6 uger (ikke nødvendigvis sammenhængende) af undervisningsperioder for at få 70 timers undervisningsfritagelse eller mindst 12 uger af undervisningsperioder for at få 140 timers undervisningsfritagelse. Se mere i Rules and Regulations

Du skal sende ansøgning herom pr. mail. til ph.d.-partneren på GSNS med CC til din hovedvejleder og samtidig bede hovedvejleder sige OK pr. mail.

Gør du ikke det kan du risikere at "skylde" timerne, og vil blive afkrævet ekstra undervisning det flg. semester.

Desuden bedes du skrive det i skemaet med undervisningsønsker, så du er helt sikker på ikke at blive tildelt undervisning. Det er heller ikke her nok at undlade at udfylde skemaet!


Skal du være afsted længere end 6 mdr, må du benytte dit undervisningsfrie semester.

Undervisningsfri med lønreduktion

Er du på del A med SU-stipendium har du mulighed for at søge undervisningsfri mod at blive trukket tilsvarende i løn i den midlertidige underviserstilling, som du er ansat i.

Dette er ikke noget vi tilråder, idet

  • undervisningserfaring er en del af ph.d.-uddannelsen, og du kan evt få svært ved at opfylde det krav
  • vi kan få svært ved at få dækket vores behov for instruktorer i undervisningen

Det kan dog give mening i visse tilfælde, f.eks hvis du er ph.d.-studerende på første år i det 5-årige ph.d.-forløb ("3+5'er"), hvor du selv har fuld kursusbelastning.

Der skal søges fritagelse for hele kvarterer. Du skal sende ansøgning herom pr. mail. til ph.d.-partneren på GSNS med CC til hovedvejleder og samtidig bede hovedvejleder sige OK pr. mail, med mindre at det allerede fremgår af din kontrakt ved optagelsen.