Ferie

Hvem skal oplyse om ferie

Alle månedslønnede medarbejdere ved instituttet, dvs. VIP, TAP, ph.d. (ordinært som eksternt finansierede) har pligt til at melde ferie og fravær til instituttet.

Ansvar

Ansvaret for, at registreringerne er korrekte, ligger hos den enkelte. Det er også den enkeltes ansvar at sørge for afvikling af ferie inden for ferieåret. 
Du kan ikke selv registrere fravær og ferie i systemet. Alle registreringer skal ske gennem Jeanette Dandanell.
Fravær skal desuden fremgå af din OUTLOOK-kalender.

Ferie

Ferieåret går fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år. Optjening af ferie følger dog kalenderåret.

Hvert år i februar måned skal du informere instituttet om, hvordan du planlægger at afholde dine 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage i det kommende ferieår. Som udgangspunkt skal der afholdes minimum 3 ugers ferie indenfor hovedferieperioden (1. maj - 30. september).

Det indberettede kan løbende ændres fremadrettet, dvs. inden starten af hhv. den allerede registrerede og den faktiske ferie.

Hvis du ikke returnerer ferieskemaet, eller det returneres kun delvist udfyldt, vil du blive registreret med hel eller delvis standardferie for både ordinære og særlige feriedage (se de gældende datoer i nedenstående "Retningslinjer for ferieafholdelse"). 

OBS! For tidsbegrænsede ansatte (herunder også ph.d.-studerende, del B) gælder det, at optjent ordinær ferie svarende til standardferien i den pågældende periode samt alle særlige feriedage skal afholdes inden for ansættelsesperioden. Planlagt ferie skal altid godkendes af nærmeste leder og/eller institutleder.

Ansatte med samtidighedsferie skal afholde al ferie inden fratrædelse.

OBS! Som udmeldt i instituttets retningslinjer, skal særlige feriedage afholdes og udbetales ikke, med mindre der er indgået aftale med institutlederen eller nærmeste leder herom, eller der foreligger lovlig feriehindring (barsel, længerevarende sygdom og lignende).

Retningslinjer for ferieafholdelse

Ferieskema 2019-20

Se din ferieoversigt på mit.au.dk


Ændring af oplyst ferie

Ændring af ferie skal godkendes af nærmeste leder og skal inden starten af hhv. faktisk og allerede registreret ferie meddeles pr. mail til Jeanette Dandanell på jda@chem.au.dk med angivelse af CPR-nummer samt hvilke dage der afholdes, og hvilke der skal slettes.

Mere information om optjening og afholdelse af ferie finder du på AU-HR's side.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jeanette Dandanell eller Jacob Søndergaard Ramsay.