Ferie

Hvem skal oplyse om ferie

Alle månedslønnede medarbejdere ved instituttet, dvs. VIP, TAP, ph.d. (ordinært som eksternt finansierede) har pligt til at melde ferie og fravær til instituttet.

Ansvar

Ansvaret for, at registreringerne er korrekte, ligger hos den enkelte. Det er også den enkeltes ansvar at sørge for afvikling af ferie inden for ferieåret. 
Du kan ikke selv registrere fravær og ferie i systemet. Alle registreringer skal ske gennem Jeanette Dandanell.
Fravær skal desuden fremgå af din OUTLOOK-kalender.

Miniferieår 1. maj - 31. august 2020

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, hvor alle medarbejdere overgår til samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at den ferie der optjenes løbende også kan afvikles løbende.

Ved fuldt optjent ferie, har du 16,64 feriedage til rådighed til miniferieåret i sommeren 2020. Dertil kommer op til 5 særlige feriedage.

Til brug for efterårsferien 2020 når du at optjene 2,08 feriedag i september 2020. Hvis du har ikke-afviklede almindelige eller særlige feriedage med fra sommeren 2020, vil du også i efterårsferien have disse dage til rådighed. Inden den nye samtidighedsordning træder i kraft 1. september, vil du i august blive bedt om at indmelde ferie for det nye samtidighedsferieår. Som udgangspunkt skal der afholdes minimum 3 ugers ferie indenfor hovedferieperioden (1. maj - 30. september).

Det indberettede kan løbende ændres fremadrettet, dvs. inden starten af hhv. den allerede registrerede og den faktiske ferie.

Hvis du ikke returnerer ferieskemaet, eller det returneres kun delvist udfyldt, vil du blive registreret med hel eller delvis standardferie for både ordinære og særlige feriedage (se de gældende datoer i nedenstående "Retningslinjer for ferieafholdelse"). 

OBS! For tidsbegrænsede ansatte (herunder også ph.d.-studerende, del B) gælder det, at optjent ordinær ferie svarende til standardferien i den pågældende periode skal afholdes inden for ansættelsesperioden. Planlagt ferie skal altid godkendes af nærmeste leder og/eller institutleder.

Ansatte med samtidighedsferie skal afholde al ferie inden fratrædelse.

OBS! Som udmeldt i instituttets retningslinjer, skal særlige feriedage afholdes og udbetales ikke, med mindre der er indgået aftale med institutlederen eller nærmeste leder herom, eller der foreligger lovlig feriehindring (barsel, længerevarende sygdom og lignende).

Retningslinjer for ferieafholdelse

Ferieskema for miniferieåret 1. maj 2020 - 31. august 2020

Se din ferieoversigt på mit.au.dk


Ændring af oplyst ferie

Ændring af ferie skal godkendes af nærmeste leder og skal inden starten af hhv. faktisk og allerede registreret ferie meddeles pr. mail til Jeanette Dandanell på jda@chem.au.dk med angivelse af CPR-nummer samt hvilke dage der afholdes, og hvilke der skal slettes.

Mere information om optjening og afholdelse af ferie finder du på AU-HR's side.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jeanette Dandanell eller Jacob Serup Ramsay.