Multimedieskatten

Hvem skal betale multimedieskat?

Med virkning fra 1. januar 2012 er multimediebeskatningen blevet erstattet af en beskatning af fri telefon.

Læs mere om beskatning af fri telefon her

Tro-og-love erklæring vedrørende anvendelse af Aarhus Universitets arbejdsmobiltelefon (herunder små håndholdte computere såsom PDA'ere, smartphones o. lign.) til tjenstlig brug finder du via nedenstående link:

medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Kontaktpersoner/Tro_og_love-erklaering.pdf