Omsorgsdage

Stort set alle ansatte med børn har ret til omsorgsdage. De gældende regler og en nærmere beskrivelse finder du på AUs hjemmeside for medarbejdere.

Fravær pga. omsorgsdage skal meddeles på jda@chem.au.dk med angivelse af dato samt AU ID.

Spørgsmål kan rettes til Jeanette Dandanell.