Kontornøgler

Udlån af kontornøgler til kontorer på Institut for Kemi

Udlån af nøgler varetages af Infokontoret på Institut for Kemi.

Alle med undtagelse af fastansatte skal betale nøgledepositum (250 kr.) for at låne en nøgle. Fastansatte skal henvende sig på Informationskontoret (1510-211) for at udfylde en speciel nøgleansøgning.

Nøgledepositum skal indbetales på nedenstående webshop, hvorefter du kan hente din nøgle på Informationskontoret (1510-211 - mandag 09.00-12.00, onsdag 09.00-12.00, fredag 12.00-15.00).

Når du afhenter nøglen, skal du medbringe den kvittering, du får på mail efter betaling af depositum.

Ansvaret for returnering af nøglen ved fratrædelse/afslutning af studie påhviler den person, der er registreret som indbetaler af depositum. 
Hvis nøglen ikke afleveres, vil depositum ikke blive tilbagebetalt.  


NB: det gamle webshopsystem lukkede ned i slutningen af april 2020 - hvis du skal have tilbagebetalt nøgledepositum, der er indbetalt via den gamle nøglewebshop, skal der udfyldes og underskrives en speciel blanket med bankoplysninger ved at tage kontakt til Informationskontoret.

Link til Institut for Kemis nye webshops 


Betingelser for udlån af nøgle mod depositum

  • Nøglen er strengt personlig og må ikke udlånes til andre 
  • Nøglemodtager vil blive holdt ansvarlig for evt. misbrug 
  • Bortkomst af nøglen skal omgående meddeles til Informationskontoret 
  • Nøglen skal omgående leveres tilbage efter endt studium / efter endt midlertidig ansættelse

Hvordan finder jeg mit AU ID?