Kontornøgler

Udlån af kontornøgler til kontorer på Institut for Kemi

Udlån af nøgler varetages af Infokontoret på Institut for Kemi.

Alle med undtagelse af fastansatte skal betale nøgledepositum (250 kr.) for at låne en nøgle.
Fastansatte skal henvende sig på Informationskontoret (1510-211) for at udfylde en speciel nøgleansøgning.

Nøgledepositum skal indbetales på nedenstående webshop, hvorefter du kan hente din nøgle på Informationskontoret (1510-211) mellem 09.00-13.00.

Når du afhenter nøglen, skal du medbringe den kvittering, du får på mail efter betaling af depositum.

Nøglewebshop

Ansvaret for returnering af nøgle påhviler den person, der er registreret som indbetaler af depositum.
Hvis nøglen ikke afleveres, vil depositum ikke blive tilbagebetalt.

Betingelser for udlån af nøgle mod depositum

  • Nøglen er strengt personlig og må ikke udlånes til andre 
  • Nøglemodtager vil blive holdt ansvarlig for evt. misbrug 
  • Bortkomst af nøglen skal omgående meddeles til Informationskontoret 
  • Nøglen skal omgående leveres tilbage efter endt studium / efter endt midlertidig ansættelse

Hvordan finder jeg mit AU ID?

For studerende For ansatte

Log in på mit.au.dk

Gå til www.person.au.dk

Klik på ”Personlige Oplysninger”.

Søg på dit navn

Du vil kunne se dit AU ID lige under linjen med dit CPR nummer      

Du vil kunne se dit AU ID yderst til venstre