Ansøgning om rejselegat

Rejselegat

Støtte fra Professor Hakon Lund og Lektor Hans Rasmussen og Hustrus Fond er til fordel for kemistuderende ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet. 

Der gives kun støtte til kemistuderende med vejleder ansat på Institut for Kemi i forbindelse med eksperimentelt arbejde i udlandet for kandidat- og ph.d.-studerende. 

Der kan søges om støtte direkte hos Steen Uttrup Pedersen.

Rejselegat

 

Bestyrelsen prioriterer ansøgninger til rejselegater efter følgende retningslinjer: 

1.    Rejser med henblik på anvendelse af apparatur, der ikke er tilgængeligt i Aarhus. 

2.    Rejser til ph.d.-kurser eller kurser, der er nødvendige for studiet.

Bemærk: 

  • Der gives ikke længere støtte til rejser i Danmark, da dette ikke er fradragsberettiget.
  • Man kan ikke ansøge støtte til udgifter, som man allerede har afholdt. Dvs. at ansøgning til støtte skal være indsendt i god tid.
  • Idet legatet udbetales til din personlige NEM-konto er det derfor et problem at søge støtte til udgifter, som er midlertidigt betalt af din vejleders projektkonto. Man kan ikke umiddelbart overføre penge til AU's projektkonti. Sørg derfor for selv at lægge ud for de udgifter, som du har fået støtte til.
  • Ved nogle ansøgninger vælger vi at tildele et bevillingsbrev med forbehold, hvis der er usikkerhed om de samlede indtægter fra andre fonde. Ved hjemkomsten aflægges der fuldt regnskab til fonden (email til Steen Uttrup Pedersen) over samlede indtægter og afholdte udgifter. Fonden vil herefter støtte i det omfang, at der er en nettoudgift og maksimalt med det beløb, som er tildelt i bevillingsbrevet.

 

Nedenstående skemaer skal benyttes til ansøgning om legater:

Rejselegat:

Ansøgningsskema for rejselegat udfyldes, printes, underskrives og scannes(pdf) sammen med din vejleders anbefaling og sendes derefter til Steen Uttrup Pedersen pr. email med emne/subject: Hakon Lund