Kvælstof N2

Hvad er det:

 • Gasformig nitrogen er indlagt i rør i bygningerne, som forsynes fra Institut for Fysik og Astronomi, bygning 1523.

Hvad kan det:

 • Renheden er 5,0 (99,999%).
 • Trykket i rørene er 7,5 bar.

Hvordan bruges det:

 • Nitrogen bruges som inert gas.
 • En stophane bruges til at åbne og lukke for gassen.
 • En reduktionsventil bruges til at regulere trykket.
 • En nåleventil bruges til at regulere flowet.
 • Stophane, reduktionsventil og nåleventil er ofte sammenbygget:

FAQ/Typiske fejl:

 • Det er vigtigt at bruge ventilerne korrekt.
 • Skal man gennemboble en opstilling, sættes trykket eksempelvis til 1 bar med reduktionsventilen, og nåleventilen bruges til at regulere til et passende flow.
 • Hvis man tilleder gas til en lukket beholder, vil trykket i beholderen med tiden stige til det reduktionsventilen er sat til, uanset hvor svagt et flow nåleventilen er stillet til. Det kan sprænge ens glasudstyr eller slanger, eller skyde propper eller septae af.
 • Husk at bruge en bobler eller en ballon som sikring mod overtryk.

Ved driftsproblemer:

Send en mail til driftspersonalet: stbyg2service@au.dk

Kontaktpersoner:

Anders Damgaard  (værksted på Fysik) - mobil 3076 0788 eller mail: asd@phys.au.dk
Allan Madsen - mobil 2899 2015