Argon

Hvad er det:

  • Der er indlagt argon i rør.
  • Gassen leveres fra trykflasker i bygning 1515.

Hvad kan det:

  • Argon leveres med et tryk på 17 bar.
  • Renheden er 4.0 (99,99%)

Hvordan bruges det:

  • Argon anvendes som inert gas.
  • Der skal bruges trykregulator og nåleventil for at kontrollere tryk og flow på samme måde som ved nitrogen.

FAQ/Typiske fejl:

  • Hvis man glemmer at lukke hanen eller har høj gennemstrømning, så tømmes flaskerne hurtigt.
  • Hvis en flaske er tom: Kontakt Søren Prisak

Ved driftsproblemer:

Send en mail til driftspersonalet: stbyg2service@au.dk
eller ring til kontaktpersonerne.

Kontaktpersoner:

Vibeke H. Lauridsen   - mobil  3034 5371    
Anders Hørning Ridder    - mobil 5049 3827