Ventilation

Hvad er det:

 • Rumventilationen i bygningen skal sikre, at der er et behageligt og sundt indeklima.
 • Energien fra udsugningsluften genindvindes i ventilationsanlægget, og efterfølgende opvarmes indblæsningsluften til den ønskede temperatur med fjernvarmevand
 • Den friske luft, der tilføres bygningens laboratorier, bliver ligeledes filtreret for partikler.
 • Udskilning af 0,3 my er ca. 50 %
 • Udskilning af 0,5 my er ca. 60 %
 • Udskilning af 0,7 my er ca. 75%
 • Udskilning af 1,0 my er ca. 85 %
 • Udskilning af 2,0 my er ca. 97 %

Hvad kan det:

 • Ventilationsanlægget skifter luften i laboratorierne cirka 10 gange i timen.
 • Derudover er der også ventilation i de større kontor-og undervisningslokaler.
 • Der vil være ventilation i undervisningslokalerne, når der er personer til stede i lokalerne.
 • For at reducere energiomkostningerne på universitetet nedlukkes ventilationen i øvelseslaboratorierne i ferierne og i perioder, hvor disse ikke er i brug.
 • Hvis der er brug for ventilation i øvelseslaboratorierne i disse lukkeperioder, findes der betjeningsknapper til ”forlænget drift” på gangene. Dette vil aktivere ventilationsanlægget i en kortere periode.
 • Kemikalieskabe i bygningen har separat udsugning og vil køre konstant 24/7 også i lukkeperioderne, hvor ventilationsanlægget er stoppet.
 • Ventilationen i forskningslaboratorier kører konstant.

Hvordan bruges det:

 • Brugerne skal ikke gøre noget, medmindre der er behov for ventilation i lukkeperioderne. Her benyttes betjeningsknapperne ”forlænget drift” på gangene.

FAQ/Typiske fejl:

 • Hvis man åbner vinduerne i lokalerne, forstyrres balancen mellem indblæsning og udsugning. Dette bør undgås mens der arbejdes i laboratorierne.
 • Hvis hovedventilationsanlægget er stoppet pga. fejl, vil dette indikeres på stinkskabene, som vil give fejlsignal (akustisk og visuelt) for manglende flow.

Ved driftsproblemer:

Send en mail til driftspersonalet: stbyg2service@au.dk

Kontaktpersoner:

Allan Madsen - mobil 2899 2015