Vakuum

Hvad er det:

  • Vakuumanlægget består af centrale vakuumpumper og et rørsystem til at fordele vakuummet. 
  • Det erstatter lokale vakuumpumper til nogle anvendelser og sparer dermed plads og reducerer støj i laboratoriet.

Hvad kan det:

  • Vakuum i systemet er mellem 8 og 22 millibar, (33/liter pr. min per ventil ), og det kan dermed erstatte membranpumper og vandstrålepumper.
  • Hvis man skal bruge stærkere vakuum, skal man stadig bruge olie- eller scrollpumper, som kan levere vakuum bedre end 0,05 millibar.
  • Typiske anvendelser er sugefiltrering og rotationsfordampere.
  • Anlægget er tændt mandag til fredag 07:00-20:00. Det er lukket i weekenderne.

Hvordan bruges det:

  • Opstillingen tilsluttes studsen, og hanen åbnes.
  • Hvis der er risiko for at væske kan blive suget med ind i vakuumsystemet, skal der anvendes en sikkerhedsflaske på slangen.

FAQ/Typiske fejl:

  • Vakuumpumperne og rørføringen er kemikalieresistent, men anlægget må ikke bruges som et middel til at bortskaffe farlige stoffer eller væsker.
  • Da flere deler det samme vakuum, skal man huske at lukke hanen, når sugefiltreringen er færdig.

Ved driftsproblemer:

Send en mail til driftspersonalet: stbyg2service@au.dk

Kontaktpersoner:

Allan Madsen - mobil 2899 2015