Kølevand

Hvad er det:

 • I de renoverede bygninger er der indlagt et recirkuleret kølevandssystem.
 • Ved at anvende et lukket kølevandssystem minimeres risikoen for vandskader, og den dyre (og forbudte) brug af drikkevand til proceskøling undgås.
 • Man undgår også støj og varme i laboratoriet som man ville få ved brug af en chiller (”Julabo”).
 • Det er adskilte kredsløb som bruges til proceskøling og køling af instrumenter 

Drifttider: kølevand kører 24/7

Hvad kan det:

Køl i stinkskabe 

 • 1510, 5. sal 
  Fremløbstemperaturen er 17°C
  Fremløbstrykket er 1,0 bar
  Tilbageløbstrykket er 0,4 bar
   
 • 1511, 1. og 2. sal 
  Fremløbstemperaturen er 17°C
  Fremløbstrykket er 2,2 bar
  Tilbageløbstrykket er 1,7 bar
   
 • 1511, 3. og 4. sal 
  Fremløbstemperaturen er 17°C
  Fremløbstrykket er 2 bar
  Tilbageløbstrykket er 1,5 bar
   
 • 1511, 3. sal rum 319
  Fremløbstemperaturen er 20°C
  Fremløbstrykket er 5,5 bar
  Tilbageløbstrykket er 0,1 bar
   
 • 1512, 1. og 2. sal
  Fremløbstemperaturen er 15°C
  Fremløbstrykket er 4,4 bar
  Tilbageløbstrykket er 0,4 bar
 • 1512, 3. sal rum 317
  Fremløbstemperaturen er 20°C
  Fremløbstrykket er ( ingen trykmåler)
  Tilbageløbstrykket er 1,0 bar
 • 1512, 3. og 4. sal
  Fremløbstemperaturen er 15°C
  Fremløbstrykket er 1,4 bar
  Tilbageløbstrykket er 0,9 bar
 • 1513, 2. sal
  Fremløbstemperaturen er 16,5°C
  Fremløbstrykket er 1,5 bar
  Tilbageløbstrykket er 1,0 bar
 • 1513, 3. sal
  Fremløbstemperaturen er 16,5°C
  Fremløbstrykket er 1,3 bar
  Tilbageløbstrykket er 0,5 bar
 • 1513, 5. sal
  Fremløbstemperaturen er 12°C
  Fremløbstrykket er 1,2 bar
  Tilbageløbstrykket er 0,8 bar
 • Det er postevand, der er i kølevandet - og der er ikke tilsat noget
 • Det er muligt at få reguleret tryk og temperatur til andre værdier.
 • Hvis der sker en større læk, lukker kølevandet ned, når der er tabt ca. 25 liter.

Hvordan bruges det:

 • Det der skal køles tilsluttes den blå hane (fremløb) og den røde hane (tilbageløb).
 • Åbn helt for tilbageløbet og justér fremløbet til det ønskede flow.
 • Det statiske tryk i kølevandssystemet er væsentligt højere end hvis man bruger ”vandhane til afløb”.
 • Det er derfor vigtigt, at man bruger stabile forbindelser og slangebindere, da slangerne ellers ofte vil hoppe af.

FAQ/Typiske fejl:

 • Slanger springer af. 
 • Kølevandet skal recirkuleres!
 • Hvis man kun forbinder ”blå hane --> opstilling --> afløb”, tømmer man kølevandssystemet på få minutter, hvorefter systemet nødlukker.
 • Det højere tryk kræver, at man laver solide forbindelser.

Ved driftsproblemer:

 • Procedure for påfyldning af vand og genstart efter nødlukning:
 1. Stop skaden  -  konstatér, hvor skaden er
 2. Gå en tur rundt til de laboratorier, der er berørt af skaden
 3. Kontakt : driftspersonale

Kontaktpersoner:

Allan Madsen - mobil 2899 2015