Vandskade

I tilfælde af vandudslip

 • Stands ulykken. Hvis du kan lukke for vandet, så gør det. 
 • Kontakt 'ejerne' af de berørte lokaler. Der sidder en seddel med kontaktinfo på dørskiltet.
 • Begræns ulykken 
  • Afdæk 
  • Sluk elektrisk udstyr
  • Tør op
 • Kontakt bygningstjenesten og skadeservice så der kan blive sat tørreapparater op.

HUSK! Vand løber nedad. Kontroller lokalerne nedenunder. 

Sikkerhedslederen, bygningstjenesten og institutlederen skal informeres umiddelbart efter. 

Vigtig kontaktinformation til teknisk personale kan ses på opslag ved elevatorerne. 

Forebyg vandskade

 • Brug recirkuleret kølevand, ikke vandhanevand
 • Kontroller slangeforbindelser på udstyr og opstillinger
 • Brug korrekte slanger, slangebindere og metoder