Storskrald

Storskrald kasseres i containeren på parkeringspladsen.

Ved driftsproblemer:

Send en mail til driftspersonalet: stbyg2service@au.dk
eller ring til kontaktpersonerne.

Kontaktpersoner:

Allan Madsen - mobil 2899 2015
John Mahler - mobil 2446 4735