Papir/pap

Pap-affald smides i buret under trappen på 1. etage i trappeopgangen i 1513. 

Papir-affald smides i papirskraldespandene der står på gangene rundt om i bygningerne.

Ved driftsproblemer:

Send en mail til driftspersonalet: stbyg2service@au.dk
eller ring til kontaktpersonerne.

Kontaktpersoner:

Allan Madsen - mobil 2899 2015
John Mahler - mobil 2446 4735
Anita Holme - mobil 2899 2019