Glasaffald

Glasaffald opsamles i en lukket beholder i laboratoriet (f.eks. en bedroller med låg). Opsamles centralt i glascontaineren, som er placeret ved indgangen til vareindleveringen. Kanyler og glas TLC-plader må ikke smides heri.

Forurenet glas afleveres i affaldsrummet (Bygning 1515).

Kanyler opsamles i en lukket beholder med låg, så man ikke kan stikke eller skære sig på dem og smides i affaldscontaineren (dagrenovation/erhverv). 5 L plastikspande med låg kan hentes på lageret.

Ved driftsproblemer:

Send en mail til driftspersonalet: stbyg2service@au.dk

Kontaktpersoner:

Allan Madsen - mobil 2899 2015