Uforligelighedslisten

Med mindre sammenblandingsprocessen er under kontrol, bør man undgå at sammenblande

  • Oxidationsmidler og reduktionsmidler.
  • Syrer og baser.
  • Vandfølsomme stoffer og vand.

Husk at stoffers reaktivitet kan variere kraftigt alt efter kornstørrelse, urenheder og fugtindhold!

OXIDATIONSMIDLER OG REDUKTIONSMIDLEREksempler på almindeligt anvendte oxidationsmidler (let reducerbare stoffer).
Frie halogener (chlor, brom og iod) Chromsvovlsyre
Perchlorsyre og perchlorater Rygende og konc. salpersyre
Periodsyre og periodater Chromtrioxid
Chlorater Rygende og konc. svovlsyre
Hypochloriter, -bromiter Chlorsulfosyre

Peroxider, organiske f.eks:

Dibenzoylperoxid

m-chlorperbenzosyre

Peroxider, uorganiske f.eks:

Hydrogenperoxid (brinoverilte)

Natrium- og bariumperoxid

Natriumsulfat

Blegvand Sulfurylchlorid
Permanganater Ozon
Mangandioxid ("brunsten") Nitrater
Dichromater Nitriter

 Eksempler på almindeligt anvendte reduktionsmidler (let oxiderbare stoffer).
Chlorbrinte, chlorider Hydrazin(-hydrat, -sulfit)
Iodbrinte, Iodider Metalsalte (ferro-, chromo-, stanno-)
Svovldioxid (svovlsyrling) Metaller (Lithium, natrium, kalium, zink(støv))
Sulfiter

Phenoler (hydrokinon, pyrogallol)

Natriumdithionit ("natriumhydrosulfit") Aromatiske aminer (anilin, aminophenol)

Organiske forbindelser i almindelighed, især:

Methanol

Ethanol

Formaldehyd

Acetalaldehyd

Myresyre

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail:au@au.dk
Tlf: 8715 0000

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

12978 / i31