Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kemi Hakon Lunds Fond

Hakon Lunds Fond

Ansøgning om rejselegat

Støtte fra Professor Hakon Lund og Lektor Hans Rasmussen og Hustrus Fond er til fordel for kemistuderende ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet. 

Der gives kun støtte til kemistuderende med vejleder ansat på Institut for Kemi i forbindelse med eksperimentelt arbejde i udlandet, deltagelse i internationale kongresser eller lignende for kandidat- og ph.d.-studerende.  

Bestyrelsen prioriterer ansøgninger til rejselegater efter følgende retningslinjer: Rejser med henblik på anvendelse af apparatur, der ikke er tilgængeligt i Aarhus. Rejser til ph.d.-kurser eller kurser, der er nødvendige for specialet. Rejser til sommerskoler. Rejser til kongresser. Hovedansøgningsrunderne er hvert år i april og august, men en mindre del af midlerne vil blive uddelt henover resten af året, så derfor modtages ansøgninger hele året.

Bestyrelsen prioriterer ansøgninger til rejselegater efter følgende retningslinjer: 

  1. Rejser med henblik på anvendelse af apparatur, der ikke er tilgængeligt i Aarhus. 
  2. Rejser til ph.d.-kurser eller kurser, der er nødvendige for specialet.
  3. Rejser til sommerskoler. 
  4. Rejser til kongresser. 

Hovedansøgningsrunderne er hvert år i 1. april og 1. september, men en mindre del af midlerne vil blive uddelt henover resten af året, så derfor modtages ansøgninger hele året.

  

Bemærk: 

  • Der gives ikke længere støtte til rejser i Danmark, da dette ikke er fradragsberettiget.
  • Man kan ikke ansøge støtte til udgifter, som man allerede har afholdt. Dvs. at ansøgning til støtte skal være indsendt i god tid før f.eks. konferencestart/registrering.
  • Idet legatet udbetales til din personlige NEM-konto er det derfor et problem at søge støtte til udgifter, som er midlertidigt betalt af din vejleders projektkonto. Man kan ikke umiddelbart overføre penge til AU's projektkonti. Sørg derfor for selv at lægge ud for de udgifter, som du har fået støtte til.
  • Ved nogle ansøgninger vælger vi at tildele et bevillingsbrev med forbehold, hvis der er usikkerhed om de samlede indtægter fra andre fonde. Ved hjemkomsten aflægges der fuldt regnskabtil fonden (email til Steen Uttrup Pedersen) over samlede indtægter og afholdte udgifter. Fonden vil herefter støtte i det omfang, at der er en nettoudgift og maksimalt med det beløb, som er tildelt i bevillingsbrevet.

 

Nedenstående skemaer skal benyttes til ansøgning om legater:

Rejselegat:

Ansøgningsskema udfyldes, printes, underskrives, scannes (pdf) og sendes sammen med udfyldt oplysningsskema til Steen Uttrup Pedersen pr email med emne/subject: Hakon Lund

Boglegat:

Ansøgningsskema udfyldes, printes, underskrives, scannes (pdf) og sendes sammen med udfyldt oplysningsskema til Kim Daasbjerg pr email med emne/subject: Hakon Lund

Bestyrelsesmedlemmer

Sekretær

98748 / i31