Undervisning

Undervisning planlægges for et semester ad gangen af Nat-Tech Uddannelse, hvorefter ph.d.-instruktorer og teknisk personale fordeles på de enkelte undervisningshold lokalt på institutterne.

Link til den aktuelle læseplan

Link til kursuskatalog med beskrivelser af kurser

Lene Conley er lokal koordinator mellem instituttet og Nat-Tech Uddannelse


Information om processen for undervisningsfordeling for ph.d.-instruktorer kan findes via dette link


Faste LØ-teams af laboranter og teknisk personale:


Førsteårskurser


Efterårskurser

Uorganisk Kemi I: Almen Kemi

Kursusansvarlig VIP: Torben R. Jensen (LØ: Jacob Overgaard/Torben Jensen)

Koordinerende AC-TAP: Peter Nørby

navnantal hold (ca)
Anne Koch-Ketler2
Jeppe Kristensen2
Jonas Christensen2
Katrine Pedersen2
Peter Nørby1
Kasper Borup1

(antal hold pr. person justeres hvert semester i forhold til det faktiske antal hold)

 

Forårskurser

Organisk Kemi I: Funktionelle grupper og reaktioner

Kursusansvarlig VIP: Karl Anker Jørgensen

Koordinerende AC-TAP: ?

navnantal hold (ca)
Anne Koch-Ketler3
Bjarke Donslund 2
Dennis Juhl 2
Jeppe Kristensen3
Jonas Christensen2
Kasper Borup1
Katrine Pedersen3
Peter Nørby1
Vibeke Lauridsen2

(antal hold pr. person justeres hvert semester i forhold til det faktiske antal hold)

 


Øvrige kurser


Efterårskurser

 

Analytisk Kemi

Kursusansvarlig VIP:  Marianne Glasius

Koordinerende AC-TAP: Mads Mørk Jensen

navnantal hold (ca)
Mads Mørk Jensen   1
Katrine Pedersen2
Jeppe Kristensen 1


Fysisk Kemi I: Termodynamik og statistisk mekanik

Kursusansvarlig VIP: Victoria Birkedal

Koordinerende AC-TAP: Thomas Breitenbach

navnantal hold (ca)
Thomas Breitenbach3
Jan Thøgersen3

 


Materialekemi II: Eksperimentel materialekemi

Kursusansvarlig VIP: Mogens Christensen

Koordinerende AC-TAP: Bo Richter

navn antal hold (ca)
Bo Richter1
Aref Mamakhel      1

 


Organisk Kemi IIIa: Eksperimentel organisk syntese

Kursusansvarlig VIP: Henrik Helligsø Jensen

Koordinerende AC-TAP: Bjarke Donslund

navnantal hold (ca)
Bjarke Donslund   1
Vibeke Lauridsen1


Sikkerhedskursus

Kursusansvarlig: Peter Hald (sikkerhedsleder)

navn
Peter Hald
Thomas Breitenbach
Jan Thøgersen
Bo Richter

Forårskurser

 

Kemiske undervisningsforsøg

Kursusansvarlig VIP: Steen Uttrup Pedersen

Koordinerende AC-TAP: ?

navnantal hold (ca)
  

Klima- og miljøkemi

Kursusansvarlig VIP: Marianne Glasius

Koordinerende AC-TAP: Mads M. Jensen

navnantal hold (ca)
Mads M. Jensen  1

 


Modellering I: Kemisk binding og spektroskopi

Kursusansvarlig VIP: Ove Christiansen (LØ: ?)

Koordinerende AC-TAP: Jan Thøgersen

navn antal hold (ca)
Anders Bodholdt 2
Jan Thøgersen2
Thomas Breitenbach2

Strukturkemi IIa: Spektroskopi i organisk kemi

Kursusansvarlig VIP: Steen Uttrup Pedersen

Koordinerende AC-TAP: Anders Bodholt

navnantal hold (ca)
Anne/NN?  (MS)
Dennis Juhl  3

Uorganisk Kemi II: Videregående uorganisk Kemi

Kursusansvarlig VIP: Torben R. Jensen

Koordinerende AC-TAP: Aref Mamakhel

navnantal hold (ca)
Aref Mamakhel  1
Bo Richter      1


Kontaktoplysninger på teknisk personale

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Ali, Siad Dahir AC-TAP sda@chem.au.dk
Borup, Kasper Akademisk medarbejder kasperab@chem.au.dk +4593521018 +4593521018 1511, 328
Breitenbach, Thomas AC-medarbejder breitenbach@chem.au.dk +4522987186 +4522987186 1511, 232
Christensen, Joan Kai Laboratorietekniker jkc@chem.au.dk +4523382459 +4523382459 1513, 112
Christensen, Jonas Rask Indkøbs- og kemikaliekoordinator jc@chem.au.dk +4593522045 +4593522045 1513, 112
Conley, Lene Ph.d.- og studieadministrator lconley@chem.au.dk +4521133522 +4521133522 1511, 218
Donslund, Bjarke Akademisk medarbejder donslund@chem.au.dk +4593521164 +4528965197 1590, 344
Hald, Peter Sikkerheds-leder ph@chem.au.dk +4529861970 +4529861970 1511, 324
Jensen, Mads Mørk Akademisk medarbejder madsmj@chem.au.dk +4593521168 +4593521168 1513, 434
Juhl, Dennis Wilkens NMR laboratory manager dwj@chem.au.dk +4587155372 1593, 227
Koch-Ketler, Anne Arnbjerg Laborant aaiv@chem.au.dk +4528992399 +4528992399 1513, 418
Kristensen, Jeppe Laborant jk@chem.au.dk +4587156751 1590, 324
Lauridsen, Vibeke Henriette Akademisk medarbejder vibeke-lauridsen@chem.au.dk +4593521163 +4530345371 1513, 418
Mamakhel, Mohammad Aref Hasen AC-TAP aref@chem.au.dk +4587155369 1511, 328
Nielsen, Anders Bodholt Akademisk medarbejder abn@chem.au.dk +4526700026 +4526700026 1511, 232
Nørby, Peter Akademisk medarbejder noerby@chem.au.dk +4593521126 +4593521126 1511, 328
Pedersen, Katrine Egelund Akademisk medarbejder kep@chem.au.dk +4593522119 1513, 418
Richter, Bo Akademisk medarbejder richter@chem.au.dk +4520745528 +4520745528 1511, 324
Thøgersen, Jan Akademisk medarbejder thogersen@chem.au.dk +4587155928 1513, 419