Instruktoropgaver

Hvad er en instruktors opgaver?

 • En instruktors primære opgave er at tilrettelægge og afvikle selve TØ/LØ/CØ samt at rette opgaver. Det er kursusansvarlige VIP’s ansvar at planlægge TØ/CØ/LØ, dvs. beslutte hvilke opgaver, som skal anvendes i kurset, evt. efter sparring med instruktorer.
 • Instruktorer skal fraværsregistrere til obligatoriske øvelser, og registrere afleveringer. Disse registreringer skal meldes til kursusansvarlig ved undervisningens ophør.
 • Der kan desuden forekomme spørgetimer, som instruktorerne står for.
 • Derudover er man sparringspartner for andre instruktorer på kurset og/eller sparrer med den kursusansvarlige. Denne sparring kan værre mange ting, feed-back på TØ/LØ/CØ, forslag til forbedringer af øvelser etc.
 • Det er en selvfølgelighed, at instruktoren er til stede i undervisningsperioden, og ikke tager til konferencer, på måleophold, ferie etc. Det er dog i orden, at instruktorer bytter indbyrdes, hvis nødvendigt, men det anbefales at minimere dette af hensyn til de studerende (det samme gælder for forelæsere)
 • Ved sygdom bytter instruktorerne på et kursus indbyrdes. På kurser med kun ét hold, finder man sammen med den kursusansvarlige en løsning. Ved længerevarende sygdom kontaktes Lene Conley mht. vikardækning (og selvfølgelig den kursusansvarlige) – husk GSNS mht. sygemelding
 • Inden undervisningen starter er der ofte fordelingsmøder eller anden koordinerende aktivitet, som alle instruktorer forventes at deltage i.
 • Ved tildeling af LØ-undervisning kan forberedelse bl.a. bestå i selv at lave forsøgene, evt. i ugen inden undervisningsstart. 

Backfill-rollen

I de store fag med mange hold, prøves der i videst muligt omfang at tildele en ekstra backfill-instruktor til faget til både TØ og LØ, for at assistere den kursusansvarlige med primært administrative opgaver

Til fordelingsmødet udpeges en erfaren instruktor til at varetage backfill-rollen, som har følgende opgaver:

 • Lave liste med kontakt-info til alle instruktorer på kurset (mail og tlf numre), samt at notere hvilke instruktorer, der har hvilke hold. Denne fordelingsliste sendes til Lene Conley og kursusansvarlig
 • Være sparringspartner for de andre instruktorer, specielt nye instruktorer, herunder opgaveløsning/retning af rapporter (retningslinjer gives af kursusansvarlig)
 • Sparring/feedback til kursusansvarlig (dvs indsamle info fra instruktorer)
 • Indsamle fraværsregistreringer/eksamensindstillinger af studerende fra instruktorer i slutningen af kurset og give til kursusansvarlige
 • Ved sygdom (ikke planlagt fravær) blandt instruktorerne kan backfill assistere med at finde en "vikar". Det er primært en af de andre instruktorer, men kan også være backfill selv.
 • Være tilstede i SC, i det omfang som timerne tillader det.
 • Holde regnskab med eget timeforbrug
 • Arrangere møder i løbet af undervisningen med instruktorer og kursusansvarlig hvis/når det er nødvendigt. Det anbefales at kurserne afsluttes med et "debriefingsmøde" for instruktorer og kursusansvarlig, hvor kurset evalueres