Publikationer - Ranking

Den bibliometriske forskningsindikator

En procentdel af AUs basisforskningsmidler tildeles baseret på udgivne publikationer. Kun publikationer, der udgives i tidsskrifter på “autoritetslisten” over godkendte tidsskrifter, vil udløse midler. På denne liste er tidsskrifterne inddelt i kategori 1 og 2, hvor kategori 2 udløser flest midler.

Autoritetslisterne opdateres løbende. Den seneste komplette autoritetsliste på alle områder vil altid kunne findes her: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFI-lister

Du kan også finde mere information om den bibliometriske forskningsindikator her:

Hvad kan man som forsker gøre for at sikre så mange BFI-point som muligt? 
Publicér i de tidsskrifter, der står på autoritetslisten (enten som kategori 1 eller 2, området er irrelevant) og forsøg at publicere i kategori 2-tidsskrifter, hvor det giver mening.

Hvis du kender til relevante tidsskrifter, der ikke figurerer på den seneste autoritetsliste, er du velkommen til at sende en mail til Jacob Serup Ramsay (jacob.ramsay@chem.au.dk) med tidsskriftets titel samt en kort redegørelse for, hvorfor det bør være på listen, herunder obligatorisk bevis på, at tidsskriftet er peer-reviewed (for eksempel med citat/link fra tidsskriftets hjemmeside).