Ansøgning om boglegat

Ansøgning om boglegat

Støtte fra Professor Hakon Lund og Lektor Hans Rasmussen og Hustrus Fond er til fordel for kemistuderende ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet. 

Der gives kun støtte til kemistuderende med vejleder ansat på Institut for Kemi i forbindelse med eksperimentelt arbejde i udlandet, deltagelse i internationale kongresser eller lignende for kandidat- og ph.d.-studerende. 

  • Idet legatet udbetales til din personlige NEM-konto er det derfor et problem at søge støtte til udgifter, som er midlertidigt betalt af din vejleders projektkonto. Man kan ikke umiddelbart overføre penge til AU's projektkonti. Sørg derfor for selv at lægge ud for de udgifter, som du har fået støtte til.

Nedenstående skema skal benyttes til ansøgning om boglegatet: 
Ansøgningsskema udfyldes, printes, underskrives, scannes (pdf) og sendes til Kim Daasbjerg pr. email med emne/subject: Hakon Lund