undervisningsfri

Hvor meget skal jeg undervise?

Alle ph.d.-studerende på Institut for Kemi skal som hovedregel undervise 140 timer pr. semester gennem hele ph.d.-uddannelsen, med mindre andet er aftalt.

Der gives 1 fri-semester (dvs. 140 timer), som de fleste vælger at lægge til slut i uddannelsen, når afhandlingen skal skrives, men det er naturligvis op til den studerende selv.

Er du "5+3'er" skal du derfor undervise (3 x 280 timer) - 140 timer = 700 timer i løbet af din ph.d.

Er du "4+4'er" skal du derfor undervise (4 x 280 timer) - 140 timer = 980 timer i løbet af din ph.d., men det afhænger naturligvis af hvor mange måneders merit du har fået overført (i dette regnestykke er der gået ud fra 12 mdrs merit, så ph.d.'en er på 4 år lige ud).

Er du "3+5'er" (dvs ingen merit) skal du være opmærksom på, om du af GSST er tildelt "fuld undervisning" i dit første år, hvor du typisk også vil have mange kurser selv. Vi forventer ikke at man som 3+5'er underviser fuldt på sit første år.

---

Der tilstræbes en jævn fordeling af timer, dvs. 70 timer i hvert kvarter, med mindre at du selv ønsker en "skæv belastning". Dette angives i skemaet for undervisningsønsker sammen med en kommentar.

Undervisningsfrit semester

Vil du benytte dit undervisningsfrie semester er det vigtigt at du giver besked. Dette gøres i kommentarfeltet i skemaet, hvor du registrerer dine undervisningsønsker. Det er altså ikke nok blot at undlade at udfylde skemaet!

Skal du f.eks. aflevere d. 31/7, kan du få undervisningsfri i Q3 og Q4.

Skal du f.eks. aflevere d. 31/10, kan du få undervisningsfri i Q4 og Q1.

Dette forudsætter naturligvis at du har opfyldt din undervisningsforpligtelse indtil nu, da man kun har ret til et enkelt undervisningsfrit semester.

Du er naturligvis også fri til at benytte dit undervisningsfrie semester på et andet tidspunkt i dit ph.d.-forløb.

Undervisningsfri pga. udlandsophold

Skal du på længerevarende udlandsophold kan du få undervisningsfritagelse i max et halvt år i forbindelse med udlandsopholdet.

Det er et krav, at du skal være væk i mindst 6 uger (ikke nødvendigvis sammenhængende) af undervisningsperioder for at få 70 timers undervisningsfritagelse eller mindst 12 uger af undervisningsperioder for at få 140 timers undervisningsfritagelse. Se mere i Rules and Regulations

Du skal sende ansøgning herom pr. mail. til ph.d.-partneren på GSST med CC til din hovedvejleder og samtidig bede hovedvejleder sige OK pr. mail.

Gør du ikke det kan du risikere at "skylde" timerne, og vil blive afkrævet ekstra undervisning det flg. semester.

Desuden bedes du skrive det i skemaet med undervisningsønsker, så du er helt sikker på ikke at blive tildelt undervisning. Det er heller ikke her nok at undlade at udfylde skemaet!


Skal du være afsted længere end 6 mdr, må du benytte dit undervisningsfrie semester.

Undervisningfri med lønreduktion

Er du på del A med su-stipendium har du mulighed for at søge undervisningsfri mod at blive trukket tilsvarende i løn i den midlertidige underviserstilling, som du er ansat i.

Dette er ikke noget vi tilråder, idet

  • undervisningserfaring er en del af ph.d.-uddannelsen, og du kan evt få svært ved at opfylde det krav
  • vi kan få svært ved at få dækket vores behov for instruktorer i undervisningen

Det kan dog give mening i visse tilfælde, f.eks hvis du er ph.d.-studerende på første år i det 5-årige ph.d.-forløb ("3+5'er"), hvor du selv har fuld kursusbelastning.

Der skal søges fritagelse for hele kvarterer. Du skal sende ansøgning herom pr. mail. til ph.d.-partneren på GSST med CC til hovedvejleder og samtidig bede hovedvejleder sige OK pr. mail, med mindre at det allerede fremgår af din kontrakt ved optagelsen.

99884 / i31