opgaver

Hvad er en instruktors opgaver?

 • En instruktors primære opgave er at tilrettelægge og afvikle selve TØ/LØ/CØ samt at rette opgaver. Det er kursusansvarlige VIP’s ansvar at planlægge TØ/CØ/LØ, dvs. beslutte hvilke opgaver, som skal anvendes i kurset, evt. efter sparring med instruktorer.
 • Instruktorer skal fraværsregistrere til obligatoriske øvelser, og registrere afleveringer. Disse registreringer skal meldes til kursusansvarlig ved undervisningens ophør.
 • Der kan desuden forekomme spørgetimer, som instruktorerne står for.
 • Derudover er man sparringspartner for andre instruktorer på kurset og/eller sparrer med den kursusansvarlige. I de store fag, er det backfill-personen, der primært sparrer med instruktoren. Denne sparring kan værre mange ting, feed-back på TØ/LØ/CØ, forslag til forbedringer af øvelser etc.
 • Det er en selvfølgelighed, at instruktoren er til stede i undervisningsperioden, og ikke tager til konferencer, på måleophold, ferie etc. Det er dog i orden, at instruktorer bytter indbyrdes, hvis nødvendigt, men det anbefales at minimere dette af hensyn til de studerende (det samme gælder for forelæsere)
 • Ved sygdom bytter instruktorerne på et kursus indbyrdes; på de store kurser, dog via backfill personen. På kurser med kun ét hold, finder man sammen med den kursusansvarlige en løsning. Ved længerevarende sygdom kontaktes Lene Conley mht. vikardækning (og selvfølgelig den kursusansvarlige) – husk GSST mht. sygemelding
 • Inden undervisningen starter er der ofte fordelingsmøder eller anden koordinerende aktivitet, som alle instruktorer forventes at deltage i.
 • Ved tildeling af LØ-undervisning kan forberedelse bl.a. bestå i selv at lave forsøgene, evt. i ugen inden undervisningsstart. 

Backfill-rollen

I de store fag med mange hold, prøves der i videst muligt omfang at tildele en ekstra backfill-instruktor til faget til både TØ og LØ, for at assistere den kursusansvarlige VIP med primært administrative opgaver

Til fordelingsmødet udpeges en erfaren instruktor til at varetage backfill-rollen, som har følgende opgaver:

 • Lave liste med kontakt-info til alle instruktorer på kurset (mail og tlf numre), samt at notere hvilke instruktorer, der har hvilke hold. Denne fordelingsliste sendes til Lene Conley
 • Ved sygdom kontaktes backfill, der påsætter "vikar". Det er primært en af de andre instruktorer, men kan også være backfill selv.
 • Skemalægge SC-vagtplan, hvor der tages hensyn til instruktorer, som kun har SC i faget og ikke hold selv.
 • Være tilstede i SC, i det omfang som timerne tillader det.
 • Holde regnskab med eget timeforbrug
 • Være sparringspartner for de andre instruktorer, specielt nye instruktorer, herunder opgaveløsning/retning af rapporter (retningslinjer gives af kursusansvarlig VIP)
 • Sparring/feedback til kursusansvarlig VIP (dvs indsamle info fra instruktorer)
 • Indsamle fraværsregistreringer fra instruktorer og give til VIP.
 • Arrangere møder i løbet af undervisningen med instruktorer og VIP hvis/når det er nødvendigt. Det anbefales at kurserne afsluttes med et "debriefingsmøde" for instruktorer og kursusansvarlig VIPm hvor kurset evalueres
99886 / i31