Når udenlandske ansatte rejser

Personen, der forlader landet, skal:

 • Informere folkeregisteret om ny adresse (men først klippe sit sygesikringsbevis/CPR-bevis i stykker, når vedkommende er kommet godt frem)
 • Afmelde mailinglister og melde adresseændring til f.eks. tidsskrifter
 • Spørge sin pensionskasse om der evt. er optjent pension, der skal udbetales
 • Udlevere nøgle, adgangskort og MasterCard til Institut for Kemi/informationskontoret
 • Oplyse ny adresse og ny mailadresse til Institut for Kemi
 • Opsige lejemål i god tid
 • Bibeholde dansk bankkonto indtil alle betalinger fra AU og pensionsselskaber etc. er modtaget
 • Opsætte chem-mail til at videresende til ny e-mail (chem-mail vil indtil videre ikke blive slettet, da der endnu ikke foreligger en AU procedure vedr. lukning af mailkonti, når medarbejdere rejser).


Institut for Kemi skal:

 • Sende en mail om den kommende afrejse  til lønkontoret, som derefter sender et brev tilbage til Institut for Kemi. Dette brev skal underskrives som bekræftelse på den nøjagtige afrejsedato og returneres til lønkontoret med kopi til Jens Clausen (hvis personen bliver i udlandet i mindst 2 år, vil optjent ferie blive udbetalt ved afrejse)
 • Kontrollere at fraværssystemet er opdateret (specielle feriedage vil derefter komme til udbetaling, når kontrakten udløber)
 • Returnere adgangskort og nøgle (informationskontor / vagtmester)
 • Klippe det afleverede AU MasterCard i stykker og afmelde kortnummeret via mail til MClukning@adm.au.dk
 • Huske at få personens nye kontaktinformation og email
 • Tjekke at der ikke er uafsluttede afregninger i AURUS
 • Fjerne personen fra AU's hjemmeside ved at indberette afrejsen gennem IDM/PURE (IDM/PURE formular).
48446 / i31