HR partner ST

Human Resources på Aarhus Universitet - AU HR - varetager de mange aspekter, der er forbundet med rekruttering og personalemæssig supportering af en mangfoldig og aktiv medarbejderskare af kvalificerede og motiverede forskere og medarbejdere.

Overordnede HR-sider: medarbejdere.au.dk/hransatpaaau

På siderne findes blandt andet information om rekruttering og ansættelse/fratrædelse, arbejdstid og fravær, udvikling og arbejdsmiljø, gældende regler og aftaler samt Aarhus Universitets personalepolitik.

HR-center Science - vores indgang til AU HR

På Institut for Kemi er AU HR repræsenteret ved HR partner Charlotte Illum Nielsen, der servicerer instituttet vedrørende ansættelser og fratrædelser, personaleudvikling og konflikthåndtering samt sparring med ledelsen, og HR supporter Lis Helleberg, der ud over at være en kapacitet på spørgsmål omkring SKAT står for udarbejdelse af personaledokumenter etc.

Lokale HR-sider: medarbejdere.au.dk/administration/hr/kontaktpersoner-i-hr/hr-paa-st/

Ansættelser/stillingsopslag

Enkelte processer i forbindelse med stillingsopslag og ansættelser ændres pr. 1. september 2016:

Opdaterede versioner vil snarest muligt kunne findes på:
http://scitech.medarbejdere.au.dk/ledige-stillinger-og-karriere/regler-og-vejledninger/